Trang chủ KẾ TOÁN KHAI HẢI QUAN Các Khóa Học Kế Toán Tại TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng,...

Các Khóa Học Kế Toán Tại TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang

820
0
KE-TOAN-HANH-CHINH-SU-NGHIEP

Danh mục các lớp kế toán đang được mở.

 

Đào tạo kế toán doanh nghiệp

1 Kế toán tổng hợp (Nguyên lý kế toán) 1.000.000 2 tháng
2 Kế toán Tổng hợp thực hành từ A-Z (cho người bắt đầu hoặc đã quên kiến thức) 3.200.000 4 tháng
3 Kế toán thực hành cho người đã học kế toán 2.600.000 2,5 tháng
4 Kế toán thuế và lập báo cáo thuế 1.200.000 1,5 tháng
5 Kế toán thực hành sổ sách và lập Báo cáo tài chính 1.500.000 1 tháng
Đào tạo kế toán sự nghiệp
6 Kế toán viên hành chính sự nghiệp 1.800.000 1,5 tháng
7 Thực hành kế toán HCSN (kết hợp ghi sổ và phần mềm KT máy) 2.500.000 1,5 tháng
Đào tạo kế toán kế trưởng
8 Kế toán trưởng doanh nghiệp 1.800.000 3 Tháng
9 Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp 2.000.000 3 Tháng
Đào tạo nghiệp vụ ngân hàng
10 Kế toán ngân hàng 1.100.000 1,5 tháng
  Nghiệp vụ cơ bản trong ngân hàng    
15 Giao dịch viên NH 1.500.000 1 Tháng
16 Tín dụng ngân hàng 1.200.000 01 tháng
Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu, Hải quan
12 Thanh toán quốc tế 2.500.00 1,5 tháng
13 Xuất nhập khẩu thực tế tại cảng 2.500.000 2 tháng
14 Tiếng anh xuất nhập khẩu 2.900.000 1 tháng
19 Nghiệp vụ khai hải quan điện tử 3.500.000

3.000.000

4.000.000

2 tháng
Các chương trình quản trị, Kỹ năng
17 Quản trị kinh doanh 2.500.000 2 tháng
18 Quản trị doanh nghiệp 1.600.000 1 tháng
24 Kỹ năng mềm 1.600.000 4 ngày
Đào tạo, ôn thi công chức
25 QLNN Ngạch chuyên viên 3.400.000

4.000.000

2 tháng
26 QLNN Ngạch chuyên viên chính 3.600.000

5.000.000

2 tháng

Liên h vào lp hc nhanh nht:

Hotline: 0938601982

FORM ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây