Trang chủ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng I –...

Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng I – II – III

4468
0
BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CAO CẤP

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CAO CẤP, GIẢNG VIÊN CHÍNH, GIẢNG VIÊN

(Ban hành theo Quyết định số 1611, 1612, 1612/QĐ-BGĐĐT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Chương trình bồi dưỡng Giảng viên cao cấp ( hạng 1)

Đối tượng bồi dưỡng

 • Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I), có một trong các điều kiện sau:
 • Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I) nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I).
 • Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) hoặc tương đương từ đủ 3 năm trở lên.

Nội dung chương trình

Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng

CĐ 1: Xu hướng quốc tế và đường lối, chiến lược, chính sách phát triển GDĐH của Việt Nam

CĐ 2: Hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN

CĐ 3: Xu hướng đổi mới quản lý GDĐH và quản trị nhà trường

CĐ 4: Một số lý năng chung trong quản lý phát triển chuyên môn học thuật

Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề

CĐ 5: Phát triển đội ngũ chuyên gia đảm nhiệm sư mạng phát triển công tác đào tạo của cơ sở GDĐH

CĐ 6: Quản lý đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo trình độ Đại học, Thạc sĩ và tiến sỹ

CĐ 7: Phương thức đào tạo trình độ Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ

CĐ 8: Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong nền kinh tế tri thức

CĐ 9: Xây dựng môi trường học thuật và môi trường văn hóa trong cơ sở GDĐH

CĐ 10: Hợp tác, liên kết đào tạo và NCKH trong nước và quốc tế.

Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

Chương trình bồi dưỡng Giảng viên chính ( hạng 2)

Đối tượng bồi dưỡng

 • Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III) hoặc tương đương từ đủ 5 năm trở lên.
 • Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II).
 • Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II), có một trong các điều kiện sau:

Nội dung chương trình

Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

CĐ 1:  Đường lối, chiến lược, chính sách phát triển GDĐH Việt Nam trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế

CĐ 2: Lý luận về hành nhà nước

CĐ 3: Quản lý GDĐH trong cơ chế thị trường định hướng XHCN

CĐ 4: Một số kỹ năng chung trong quản lý phát triển chuyên môn học thuật

Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề

CĐ 5: Phát triển đội ngũ giảng viên trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc tế

CĐ 6: Quản lý đào tạo và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ

CĐ 7: Phương pháp dạy học đại học theo định hướng phát triển năng lực

CĐ 8: Đảm bảo chất lượng GDĐH

CĐ 9: Quản lý hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ

CĐ 10: Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở GDĐH

CĐ 11: WTO và hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo

Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

Chương trình bồi dưỡng Giảng viên (hạng 3)

Đối tượng bồi dưỡng

Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) công lập đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III).

Nội dung chương trình

Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

CĐ 1:  Đường lối, chiến lược, chính sách phát triển giáo dục và GDĐH Việt Nam trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

CĐ 2: Những vấn đề cơ bản về nhà nước

CĐ 3: Quản lý nhà nước về GDĐH

CĐ 4: Một số kỹ năng tự phát triển nghề nghiệp của giảng viên đại học

Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề

CĐ 5: Phát triển đội ngũ giảng viên trong các cơ sở GDĐH

CĐ 6: Đào tạo đại học và phát triển chương trình đào tạo đại học

CĐ 7: Hình thức và phương pháp dạy học đại học

CĐ 8: Kiểm định chất lượng GDĐH

CĐ 9: Giảng viên với nhiệm vụ NCKH và chuyển giao công nghệ

CĐ 10: Giảng viên với công tác quản lý và tư vấn cho sinh viên

CĐ 11: Hợp tác, liên kết đào tạo và NCKH

Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

Kinh phí đào tạo: 3.000.000đ/học viên/chương trình

Hồ sơ đăng ký học:

 • Phiếu đăng ký học
 • Bằng tốt nghiệp đại học ( photo công chứng)
 • 01 bản sao CMND ( photo công chứng)
 • 02 ảnh 3×4

 Chứng chỉ

Việc quản lý và cấp phát chứng chỉ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức.

Liên hệ đăng ký học:

Hotline: 0938601982

FORM ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

    

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây